Czujniki fotoelektryczne, inaczej zwane optycznymi – to bardzo czułe sensory reagujące na zmianę intensywności i długość światła widzialnego, niewidzialnego, czyli podczerwieni, jak też wiązki laserowej.

Automatyka przemysłowa — czujniki optyczne

Wykorzystanie czujników fotoelektrycznych w automatyce przemysłowej wdrożono kilkadziesiąt lat temu i ich skuteczność z powodzeniem wykorzystuje się nadal, ponieważ nawet najdoskonalsze i najbardziej nowoczesne maszyny pracują pod nadzorem, gdyż i takim zdarza się awaria. By zapobiec większej awarii, wymagającej kompleksowej naprawy uszkodzonych części maszyny, monitorowanie całego cyklu produkcyjnego przez odpowiednie czujniki jest najlepszym rozwiązaniem. Ich ciągła i precyzyjna kontrola przy niskim koszcie realizacji całego przedsięwzięcia jest bardzo opłacalna dla każdego przedsiębiorstwa.

Czujniki optyczne kontrolują również proces produkcyjny na taśmach montażowych.

Rodzaje czujników fotoelektrycznych

Czujniki fotoelektryczne można podzielić na kilka rodzajów, z przeznaczeniem do różnorodnych zadań. Podział podstawowy to:

– czujniki odbiciowe – o krótkim zasięgu działania – do 2 metrów, a

dokładność pracy czujnika może zależeć od barwy namierzanego celu,

– refleksyjne – cechujące się brakiem wrażliwości na kolor obiektu,

działające na odległość nawet kilkunastu metrów,

– bariery, które są bardziej zaawansowanymi technologicznie czujnikami,

znajdującymi zastosowanie w instalacjach dotyczących

bezpieczeństwa ludzi, zasięg wiązki świetlnej wynosi nawet

kilkadziesiąt metrów,

– szczelinowe – podobne w działaniu jak bariery, lecz o wiele krótszym

zasięgu, używane jako czujniki sprawdzające przesuwające się

przedmioty tuż pod sensorem.

Czujniki fotoelektryczne są cały czas udoskonalane technologicznie, ale pomimo tego, samym sensorom zdarzają się awarie. Sensory optyczne nie w każdej sytuacji mogą być montowane – hala produkcyjna, w której istnieje zagrożenie pyleniem obrabianych materiałów nie jest odpowiednim miejsce do ich używania, gdyż wysoka zawartość pyłu w pobliżu osadzonego sensora optycznego, przerwie wiązkę i zafałszuje wynik.

Po więcej szczegółów zapraszam na stronę: http://induprogress.pl/produkty/komunikacja-i-pomiary/czujniki-fotoelektryczne/